İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

"ÖNCE EMNİYET” ilkesinden hareketle, üst düzey kalitede üretim ve hizmet faaliyetlerini yürütürken çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini esas alan firmamız aşağıdaki hususların sürekli teminini taahhüt eder;
İşçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
• İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
• İSG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek;
• Tüm firma çalışanlarımızın ve tüm taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
• İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirerek şartlara uygunluğu sağlamak;
• İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.